In 1987 maakt het Maastrichtse echtpaar Guy en Elly Vroemen een reis naar Midden-Amerika. Naast de schoonheid van het continent, maakt vooral de armoede grote indruk.


Het begin

In 1987 maakt het Maastrichtse echtpaar Guy en Elly Vroemen een reis naar Midden-Amerika. Naast de schoonheid van het continent, maakt vooral de schrijnende armoede grote indruk.

Guy en Elly Vroemen in GuatemalaGeïnspireerd door de inzet van Pater Thybergin, die in de sloppenwijk ‘La Fortaleza’ bij San Salvador (El Salvador) veel goed werk verricht, heeft het echtpaar Vroemen bij terugkeer maar één wens: samen een school bouwen voor de kinderen van ‘La Fortaleza’. De reacties op hun voornemen zijn overweldigend en de school komt er. Hiermee is de Stichting Pimma (Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika) geboren. Op 11 november 2010 en op 19 mei 2011 overleden Elly en Guy Vroemen. Het bestuur van Stichting Pimma blijft zijn uiterste best doen om hun wens, een betere toekomst voor de kinderen in Midden-Amerika, te realiseren.


Wat doet Pimma?

De stichting heeft als doel het bevorderen van de belangstelling in Maastricht en omgeving voor de humanitaire noden van Midden-Amerikaanse landen, alsmede het inzamelen van gelden en middelen voor projecten die humanitaire noden in Midden-Amerika helpen verlichten. Pimma bevordert de belangstelling door deze website, voorlichting op scholen, aanwezigheid op markten, tentoonstellingen e.d. Geld inzamelen doet Pimma tijdens acties van derden, aanschrijven van beheerfondsen, giften van vaste sponsoren en donateurs enz. Met het geld wordt de bouw van basisscholen in kansarme Midden-Amerikaanse landen gefinancierd. Sinds de oprichting heeft Pimma de bouw van diverse scholen gerealiseerd in El Salvador en Guatemala. Nieuwe projecten zijn gepland. Op die manier wil de stichting kansen bieden aan kinderen in de talrijke sloppenwijken van die landen.

Iedereen draagt een steentje bij, Stichting Pimma organiseert acties Stichting Pimma gaat uit van de gedachte dat iedere euro van sponsoren en donateurs rechtstreeks dient bij te dragen aan de scholing van het Midden-Amerikaanse kind. Bewust maakt Pimma nauwelijks kosten voor overhead en publiciteit. Alle inspanningen van bestuursleden en medewerkers zijn volstrekt belangeloos.

Om zoveel mogelijk fondsen te genereren, organiseert Pimma tal van activiteiten. Daarnaast zijn er goede contacten met andere charitatieve instellingen om in samenwerking tot een nog groter rendement te komen.

Voor een zo doelmatig mogelijke besteding van de fondsen, houdt Pimma nauwgezet de vinger aan de pols tijdens het hele bouwtraject van de scholen. Dat begint met het uitzoeken van een geschikte locatie, de aanvraag van alle vergunningen, de beoordeling van architecten- en bouwtekeningen, contacten met aannemers en andere uitvoerders ter plaatse, de controle bij oplevering etc. Pimma maakt hierbij gebruik van de organisatie Fundamam. Ook onderhoudt Pimma intensieve contacten met nationale en lokale overheidsinstanties in Midden-Amerika.

Bekijk hier alle projecten

 


Het Bestuur

 

Joland Slangen, Yvon Prince, John Vernaus, Nicole Maurer, Per Ebbelink en Frank Slangen

 


 

Onze partners

Enkele bedrijven en particulieren ondersteunen Pimma door het ter beschikking stellen van hun diensten of deskundigheid, waardoor de kosten die de stichting maakt voor het uitoefenen van haar werkzaamheden minimaal of zelfs nihil blijven.

Statuten, jaarverslagen en privacy statement

Hieronder vind je de statuten en jaarverslagen van Stichting Pimma (pdf).

Pimma