Lees op deze pagina over al onze activiteiten. Wil je nog beter op de hoogte blijven? Volg ons dan via Facebook en Twitter of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.


Vakschool bouw-update

Pimma gelooft dat basisonderwijs kan bijdragen aan een beter leven in Midden-Amerika. De kans om überhaupt te kunnen leren lezen en schrijven draagt veel bij aan de ontwikkeling van kinderen en de samenleving als geheel. In de gebieden waar we werkzaam zijn komt een vervolgopleiding echter vaak niet in beeld en dat betekent dat in veel gevallen dat kinderen op relatief jonge leeftijd gaan werken en jong een gezin stichten, waardoor het leefpatroon niet wordt doorbroken en kansen uitblijven.

Lees het volledige artikel Pimma

Deel dit bericht:


Help! Wij hebben honger!

De wereldwijde corona-crisis heeft onze prioriteiten nu tijdelijk veranderd. Een lock down treft ook Guatemala, de kinderen van onze scholen en hun families. De overheidsvoorzieningen steken zeer schraal af tegen wat we hier nu in ons eigen land zien.

Overleven staat daar nu voorop!

 

De eerste voedselpakketten worden overhandigd

In samenwerking met Escuela Blanche Dael hebben we daarom een aanvullende actie opgezet. Met deze actie organiseren wij via onze netwerken een hulplijn in voedselpakketten in de regio van onze scholen. Als bestuur van Pimma hebben we besloten onze eigen bijdragen aan het reisfonds (om zo nu en dan de scholen en relaties in Guatemala te bezoeken) voor dit jaar aan de noodactie te doneren. Help je ook mee? Adopteer dan een voedselmand voor € 15,-

Je kunt je een eigen bijdrage ook overmaken op NL86 INGB 0007 03 9411 t.n.v. Escuela Blanche Dael (t.a.v. voedselmandactie). Iedere euro helpt! Alvast enorm bedankt!

Wij zorgen er dan voor dat de voedselmanden terecht komen bij de kinderen van onze basisscholen in Guatemala. Mocht je nog vragen hebben, dan lichten wij graag de actie ook mondeling toe.

Deel dit bericht:


Bouw-update

Begin 2018 werden de voorbereidende werkzaamheden van het 11e scholenproject ‘Molino Viejo’ te San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala, CA getroffen.

In juni 2018 is gestart met bouwen en het is de bedoeling dat de school in maart dit jaar 2019 in gebruik wordt genomen. Er worden twee modules met vijf klaslokalen en twee toiletunits gebouwd voor meer dan 200 kinderen. Er is gekozen voor een beproefd bouwpakket, dat wat betreft de bouwtechniek van hogere kwaliteit is dan de door de overheid ter beschikking gestelde bouwsystemen. De betaling verloopt in een viertal fases, ter controle en overleg worden bouwtekeningen, foto’s, vidéo’s en calculatie’s gestuurd. Lees het volledige artikel Pimma

Deel dit bericht:


Eerste onderwijscafé Pimma: een mooie ontmoeting op 19 februari 2019

Is het voldoende wanneer we geld bij elkaar brengen om nieuwe scholen te bouwen in Midden-Amerika? Of ligt er ook een mooie uitdaging om meer te doen op scholen ‘hier’ en ‘daar’ dan we tot nu toe gedaan hebben? 
Dit zijn vragen waarop Pimma zich het afgelopen jaar bezonnen heeft en waar wij nu actie in ondernemen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en bereid iets voor anderen te doen. Met deze gedachte is Pimma aan de slag gegaan om dit jaar meerdere onderwijscafés te organiseren. Afgelopen dinsdag 19 februari heeft het eerste onderwijscafé plaatsgevonden. Met circa 20 professionals binnen het onderwijsveld, zoals schoolbestuurders en directeuren van basisscholen, hebben we onder leiding van Jacques Costongs (oud wethouder en bestuurder bij Stichting Rama) een eerste verkenning van de mogelijkheden met passie en inzet gedaan. Lees het volledige artikel Pimma

Deel dit bericht:


Even voorstellen…

Per Ebbelink“Afgelopen jaar ben ik met veel plezier en enthousiasme toegetreden tot het bestuur van Pimma. Ik heb Pimma beter leren kennen, nadat we een project hebben gedraaid op de school waar ik nu werk. Prachtig om met kinderen de wereld om hen heen te verkennen en de verwondering te zien, wanneer ze zich daarin verdiepen.

Je bewust zijn dat in de wereld niet iedereen gelijke kansen heeft, maar dit wel verdient, heeft me doen besluiten hier ook actief een bijdrage in te willen leveren. Wetende dat ik dit niet in mijn eentje ga oplossen, maar ieder steentje is er één. Lees het volledige artikel Pimma

Deel dit bericht:


Onze toekomstvisie

Missie van Pimma
Pimma wil iets concreets doen aan het verminderen van de kansenongelijkheid van kinderen.
Dat doen wij door het bouwen van basisscholen in Midden-Amerika. School nummer 11 wordt nu gebouwd en de plannen voor nummer 12 liggen klaar. De meeste scholen zijn in Guatemala gerealiseerd. Voor en met de oorspronkelijke bevolking uit de Mam-cultuur (bestaande uit meerdere stammen en onderdeel uitmakend van de grotere Mayacultuur) wordt dit opgezet. Fundamam is een organisatie die opgericht is om het erfgoed van de Mam-stammen te bewaken en van betekenis te zijn bij de verdere ontwikkeling van deze vaak achtergestelde samenlevingen. Wij werken via Fundamam met lokale partners. Lees het volledige artikel Pimma

Deel dit bericht:


Onderscheiding De Trichter voor Joland Slangen: meer dan 20 jaar vrijwilliger bij Stichting Pimma.

Afgelopen maandag 24 september heeft Joland Slangen De Trichter ontvangen: een stedelijke onderscheiding voor zijn werkzaamheden als voorzitter van Stichting Pimma. Sinds 1996 is hij touwtrekker van Pimma en heeft hij bijgedragen aan de bouw van 12 scholen in Guatemala én aan het creëren van bewustwording op basisscholen in Maastricht. 

 

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake reikt de Trichter uit aan Joland Slangen

Onderscheiding
Na het delen van een aantal mooie woorden reikte Burgemeester Annemarie Penn-te Strake gisteren De Trichter uit aan een compleet verraste en emotionele Joland Slangen.
In het bijzijn van familie, (oud)-bestuursleden, vrijwilligers en sponsoren van Stichting Pimma ontving Joland Slangen deze onderscheiding voor personen die zich op uitmuntende wijze nuttig hebben gemaakt voor de stad Maastricht. Sinds 1996 is Joland belangeloos bestuurslid én touwtrekker van Pimma. Hij neemt initiatief in het verwerven van financiële middelen, organiseert evenementen in Maastricht en op basisscholen om bewustwording te creëren én hij verbindt Pimma aan mensen en bedrijven die op hun beurt hun steentje bijdragen aan de bouw van scholen in Midden-Amerika. Hij reisde regelmatig naar Guatemala om de bouw en het onderhoud van Pimma-scholen te inspecteren.

Stichting Pimma
Stichting Pimma werd in 1987 opgericht door een Maastrichts echtpaar en draagt sindsdien zorg voor het verbeteren van kansen van kinderen in Midden-Amerika, Guatemala in het bijzonder. In de afgelopen jaren zijn 11 basisscholen gebouwd en de twaalfde en dertiende school staan gepland. Hierdoor voorziet Pimma, al ruim 30 jaar, duizenden kinderen van onderwijs. Ook het creëren van bewustwording over de noodzaak voor onderwijs in Midden-Amerika is een doelstelling: middels lessen op basisscholen en evenementen in Maastricht.
Joland Slangen zal zich ook de komende jaren namens Stichting Pimma, sponsoren en donateurs blijven inzetten voor een betere wereld.

 

 

Deel dit bericht:


Pimma zoekt secretaris

Door de interne verschuiving van bestuurslid Anouk Op den Kamp van secretaris naar PR & Communicatie, zoeken wij per direct een nieuwe enthousiaste secretaris (m/v) die zich verbonden voelt met de doelstellingen die wij als stichting nastreven.

De secretaris van de stichting Pimma is bestuurslid met als specifieke taak het beheren en bewaken van het secretariaat van de stichting. Hij/zij neemt daartoe deel aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur die één keer per maand plaatsvinden.

Lees het volledige artikel Pimma

Deel dit bericht:


Petra, bedankt!

Na vier mooie, toegewijde jaren is helaas het moment aangebroken om afscheid te nemen van bestuurslid Petra Muijrers, verantwoordelijk voor PR & Communicatie. Petra heeft een significante bijdrage geleverd aan de bewustwording van Pimma middels verschillende activiteiten en events, met als laatste de mooie viering van ons 30-jarig jubileum in de Cellebroederskapel.

Lees het volledige artikel Pimma

Deel dit bericht:


Pimma viert 30-jarig jubileum

In aanwezigheid van de locoburgemeester van Maastricht, Dhr. André Willems, vaste sponsoren, donateurs en vrijwilligers, vierde Stichting Pimma op vrijdag 1 december jl. haar 30-jarig jubileum. Deze mijlpaal werd in de intieme atmosfeer van de Cellebroederskapel gevierd, een avond waarbij vol trots werd teruggeblikt op de afgelopen 30 jaar, maar vooral ook vooruit werd gekeken en gezamenlijk inspiratie werd opgedaan over de toekomst.

Onze grote dank gaat uit naar alle donateurs en vrijwilligers die zich de afgelopen 30 jaar hebben ingezet voor de humanitaire noden en in het bijzonder het onderwijs in Midden-Amerika. Mede dankzij hen zijn wij 30 jaar geworden en samen hopen we de komende 30 jaar nog veel mooie projecten te kunnen realiseren.

Deel dit bericht:


Pimma