Pimma zoekt secretaris

Door de interne verschuiving van bestuurslid Anouk Op den Kamp van secretaris naar PR & Communicatie, zoeken wij per direct een nieuwe enthousiaste secretaris (m/v) die zich verbonden voelt met de doelstellingen die wij als stichting nastreven.

De secretaris van de stichting Pimma is bestuurslid met als specifieke taak het beheren en bewaken van het secretariaat van de stichting. Hij/zij neemt daartoe deel aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur die één keer per maand plaatsvinden.

Enkele taken:
– Beantwoorden van ingekomen en het versturen van uitgaande post.
– Beantwoorden van ingekomen e-mails via het algemene infoadres.
– Regelmatig de post ophalen bij de postbus van de stichting.
– Voorbereiden van bestuursvergadering samen met de voorzitter.
– Maken van de agenda en verslaglegging van de maandelijkse bestuursvergadering.
– Verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie.
– Bijhouden van het archief.
– Bijhouden van de donateurs- en vrijwilligersadministratie
– Bijhouden van adresgegevens
– Secretariële ondersteuning van overige bestuursleden
– In januari samenstellen van het secretariële jaarverslag over het voorgaande jaar. Dit jaarverslag kan gecombineerd worden met het financiële jaarverslag van de penningmeester. Het secretariële jaarverslag wordt op de website van de stichting opgenomen.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met enkele ervaring in secretariële werkzaamheden.

Type: Vrijwilliger
Dienstverband: Part time
Periode: Onbepaald

Deel dit bericht:


Pimma