Eerste onderwijscafé Pimma: een mooie ontmoeting op 19 februari 2019

Is het voldoende wanneer we geld bij elkaar brengen om nieuwe scholen te bouwen in Midden-Amerika? Of ligt er ook een mooie uitdaging om meer te doen op scholen ‘hier’ en ‘daar’ dan we tot nu toe gedaan hebben? 
Dit zijn vragen waarop Pimma zich het afgelopen jaar bezonnen heeft en waar wij nu actie in ondernemen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en bereid iets voor anderen te doen. Met deze gedachte is Pimma aan de slag gegaan om dit jaar meerdere onderwijscafés te organiseren. Afgelopen dinsdag 19 februari heeft het eerste onderwijscafé plaatsgevonden. Met circa 20 professionals binnen het onderwijsveld, zoals schoolbestuurders en directeuren van basisscholen, hebben we onder leiding van Jacques Costongs (oud wethouder en bestuurder bij Stichting Rama) een eerste verkenning van de mogelijkheden met passie en inzet gedaan.

De inhoudelijke opbrengst van deze avond gaan we gebruiken om een of meer initiatieven uit te werken. Als input voor een volgend onderwijscafé . Hierbij kunt u uiteraard aanwezig zijn.

Pimma OnderwijscaféEen paar conclusies delen wij nu alvast :

Scholen hebben een rol in burgerschap en willen dat zoveel mogelijk een voor leerlingen motiverende plek geven in het curriculum. Wat prikkelt leerlingen, wat verwondert ze? Wij gaan samen met een aantal scholen aan de slag om relevante thema’s op duurzame wijze in het ontwikkelproces van kinderen een plek te geven.

Wanneer we samen met scholen aan de slag gaan, dan willen we dat ook graag samen doen met andere organisaties. Krachten bundelen. Met thema’s die leerkrachten en leerlingen motiveren. Hierbij vormen de Global Goals van de Verenigde Naties de verbinding. Het uitnodigen van deze partners voor een volgend Pimma onderwijscafé is een volgende concrete stap.

Samen betekent ook dat kinderen van ‘hier’ in contact komen met kinderen ‘daar’. Dat zij elkaar bevragen en met en van elkaar kunnen leren. Dat kan op afstand, maar wie weet, kunnen kinderen van “hier” en “daar” elkaar ook wel in het echt ontmoeten. Ongelijkheid kunnen we niet opheffen, maar we kunnen wel op niveau van gelijkwaardigheid gaan werken. Elkaars kracht en creativiteit gebruiken.
Met deze inzet stapt Pimma over haar eigen schaduw heen: het gaat niet enkel om Pimma te promoten. Op basis voor onze motivatie deel te nemen aan Pimma dragen we op meerdere wijzen bij aan een betere wereld.

Onze primaire doelstelling (het bouwen van scholen in Midden-Amerika) verliezen we daarbij uiteraard niet uit het oog. De bouw van een nieuwe school wordt op dit moment zelfs voorbereid. Het is een investering voor de toekomst die mede ten goede komt aan de doelstellingen van Pimma. Draagvlak voor de toekomst.

Deel dit bericht:


Pimma