Vakschool bouw-update

Pimma gelooft dat basisonderwijs kan bijdragen aan een beter leven in Midden-Amerika. De kans om überhaupt te kunnen leren lezen en schrijven draagt veel bij aan de ontwikkeling van kinderen en de samenleving als geheel. In de gebieden waar we werkzaam zijn komt een vervolgopleiding echter vaak niet in beeld en dat betekent dat in veel gevallen dat kinderen op relatief jonge leeftijd gaan werken en jong een gezin stichten, waardoor het leefpatroon niet wordt doorbroken en kansen uitblijven.

In 2021 werden daarom de voorbereidende werkzaamheden ons nieuwe project getroffen. Dat is dit keer geen basisschool, maar een vakschool waar leerlingen na het basisonderwijs een vak kunnen leren. De school gaat een verbindende rol spelen in een gebied waar we al diverse basisscholen hebben gerealiseerd. Sterker nog, de vakschool wordt gebouwd op een reeds door ons gerealiseerde basisschool: Escuela Blanche Dael. Bij de bouw van die school in 2012 is rekening gehouden met uitbreiding door er een verdieping op te kunnen bouwen.

De vakschool start met een groep van 75 leerlingen, verdeeld over twee vakgebieden in vier klasruimten: een bakkerij en een naaiatelier. Leren bakken en kleding maken kan bijdragen aan de lokale economie.

Er wordt momenteel hard gebouwd aan de vakschool.  Mireille Fitters, voorzitter van Stichting Escuela Blanche Dael, is mede-initiatiefnemer van dit project. Tijdens haar reis door Guatemala bezocht ze onlangs de vakschool en stuurde ons onderstaande foto’s van de voortgang van de bouw. We verwachten dat de school in 2024 haar deuren zal openen.

Voortgang bouw vakschool

 

Deel dit bericht:


Pimma