Voortgang bouw 10e school

We zijn verheugd te kunnen melden dat de bouw van onze 10e school in het buurtschap Veinte Reales bij het dorp San Luis, gemeente Comitancillo, departement San Marcos is begonnen op 6 juli jl.

Voortgang tiende project
De eerste voortgangrapportage die we mochten ontvangen, meldt dat In de eerste 6 weken het bouwterrein werd afgevlakt, de hoofdzuilen gewapend en gleuven gegraven. De zuilen zijn vervolgens waterpas gezet, de gleuven gewapend. Er is beton gegoten en een funderingsmuur gemetseld. Ondergrondse leidingen zijn voorzien voor elektrische apparatuur en er liggen al rioolbuizen en waterleidingen.

Alles geschiedde onder supervisie van ingenieur Juan Alfonso
Romero en met bijdrage van de lokale bevolking bij bijvoorbeeld het gleuven graven, het afvlakken en het vervoeren van materiaal.

Met vertrouwen zien wij de verdere voortgang tegemoet.

Deel dit bericht:


Pimma