Tiende school is een feit!

Op maandagavond 7 juli jl ontving het bestuur van Pimma per mail van Stichting FUNDAMAM het heuglijke bericht dat het schoolgebouw in Veinte Reales in gebruik is genomen.
Pimma’s tiende school is een feit!

In de mail staat dat de bewoners van het gehucht Veinte Reales en de leden van Stichting FUNDAMAM bijzonder dankbaar zijn voor de financiële steun die het mogelijk heeft gemaakt de bestaande school uit te breiden met nieuwe lokalen.

De bouwwerkzaamheden van het schoolgebouw werden gefaseerd uitgevoerd. In de initiatiefase, die in 2016 aanving werd een projectvoorstel ingediend met een planning en kostencalculatie. Daarna ontvingen we tussentijdse verslagen en tot slot het finale verslag, met zowel financiële als beschrijvende informatie en foto’s. De gemeenschap betaalde zelf ook delen van de school.

Het gebied werd onlangs getroffen door twee aardbevingen, waardoor grondverzakkingen plaatsvonden en de bouw enige vertraging opliep. Gelukkig was er verder geen ernstige schade in de regio door de aardbevingen.

Op de foto’s is te zien dat de binnenafwerking is voltooid, de school schoon opgeleverd is, er een feestelijke opening en het gebouw in gebruik genomen is voor onderwijsdoeleinden.

Inmiddels zijn we samen met de partnerorganisatie in Guatemala, Stichting FUNDAMAM, met het elfde project gestart. Meer informatie hierover volgt later.

Deel dit bericht:


Pimma