Samenwerkingsproject Pimma en Kindcentrum Amby

‘Ik zou zelf niet weten wat ik nog mis in mijn leven’, zo antwoordt een 11-jarige leerling op het Kindcentrum Amby. Een mooie en tevreden zelfreflectie die tegelijkertijd ook de nieuwsgierigheid prikkelt of dit overal op de wereld geldt? ‘Wij zijn gelukkig en zou dat ook gelden voor de kinderen in Midden-Amerika?’ Verwondering en nieuwsgierigheid kruisen elkaar in ons eerste kinderoverleg.

Bestuursleden Yvon Prince en John Vernaus hebben op 28 september het Kindcentrum Amby bezocht en daar samen met de directeur Per Ebbelink en Marjolein Willemse (leerkracht) met 8 leerlingen uit groep 8 gesproken. Onderwerp van gesprek was enerzijds hoe de leerlingen naar hun eigen leefsituatie kijken. Anderzijds welk beeld zij hebben van de manier van leven van kinderen in andere landen in de wereld, en in het bijzonder Guatemala.

Dit kindergesprek was de opmaat naar een samenwerkingstraject met Pimma en dit Kindcentrum in de wijk Amby (Maastricht). Vanuit Pimma zijn daarbij twee doelstellingen.
Op de eerste plaats: het zoeken naar nieuwe vormen om het bewustzijn van kinderen met betrekking tot diversiteit in de wereld te bevorderen; waarmee ook een basis kan gelegd worden voor de toekomstige ondersteuning van stichtingen zoals Pimma. Onderdeel hiervan is ook het leggen van verbindingen met kinderen ‘hier’ en ‘daar’ en wederzijds te ontdekken wat mensen bezighoudt en hoe er samen gewerkt kan worden om de verschillen tussen ‘hier’ en ‘daar’ kleiner te maken.
Op de tweede plaats wil Pimma in de toekomst een Kinderadviesraad installeren die op regelmatige basis het bestuur, sponsoren, donateurs en vrijwilligers gevraagd en ongevraagd advies geven over acties en activiteiten.
Voor het Kindcentrum Amby sluit een dergelijk traject aan bij de andere manier van het organiseren van leerprocessen: minder vanuit de traditionele vakken, maar meer vanuit het samenbrengen van verschillende invalshoeken en het zoeken naar oplossingen voor problemen en het verwezenlijken van wensen. Een onderzoekende en ontwerpende manier van leren, waarbij talenten van kinderen op een andere wijze dan nu vaak het geval is, ingezet worden.
Het samenwerkingstraject het Kindcentrum is een experiment; bij succes zal verbreding plaatsvinden naar andere scholen in Maastricht en omgeving.

In het begin was het gesprek even wat onwennig, maar al snel kwamen de kinderen tot een openhartig en levendig gesprek over hun leven hier. Ook hadden zij beelden over hoe leven in Guatemala is. Naar verloop van tijd constateerden zij dat ze vooral vanuit veronderstellingen dachten en niet op basis van feiten en meningsvorming daarover.
De kinderen hebben beloofd dat ze onderzoek gaan doen naar de leefsituatie van hun leeftijdsgenoten daar en hun veronderstellingen toetsten en ook als dat nodig is bijstellen. Ook gaan zij nadenken wat zij van het bestuur van Pimma willen weten, wanneer deze met een delegatie naar Guatemala gaan in de eerste helft van 2018. Belangrijk hierbij is dat de delegatie onderzoekt hoe de kinderen van ‘daar’ met de kinderen van ‘hier’ contact kunnen leggen.

31 oktober vindt de vervolgontmoeting plaats. John en Yvon kijken er naar uit!

Deel dit bericht:


Pimma