Nieuw bestuurslid

Afgelopen november is Yvon Prince toegetreden tot het bestuur van Stichting Pimma. Hij stelt zich graag aan u voor:

“Sinds 1 november 2016 ben ik aspirant bestuurslid van Stichting Pimma. Een klein jaar daarvoor heb ik ‘meegedraaid’ in afwachting van het einde van mijn drukke en intensieve baan als voorzitter van het College van Bestuur van Kindante (een organisatie op het gebied van basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs met 42 scholen in de Westelijke Mijnstreek en Echt-Susteren). Ik heb deze functie gehad van 1 maart 2010 t/m 31 oktober 2016.

Daarvoor heb ik tweeëneenhalf jaar gewerkt als directeur bij Zadkine in Rotterdam en 21 jaar in diverse rollen en functies bij de Haagse Hogeschool. Gestart met werken ben ik in 1974 in Vlaardingen bij een openbare middelbare school als leraar economie.

Kortom na dik 42 jaar  jaar werken ben ik met pensioen gegaan en werd het tijd voor iets anders. Dat andere bestaat uit vrijwilligerswerk, het opzetten van een eigen adviesbureau en meer tijd voor familie en vrienden.

Mijn hele werkzame leven ben ik verbonden geweest aan het onderwijs. Geboren in 1951 in Maastricht ben ik na de bewaarschool, de lagere school en HBS-A in 1968 gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. In al die jaren heb ik mij in toenemende mate expliciet beziggehouden met het mogelijk maken dat mensen zich kunnen ontwikkelen door bewust te zijn van hun talenten en de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, in zichzelf en hun omgeving.

Het mooie van Pimma is, dat het in de afgelopen 30 jaar heeft ‘ingegrepen’ in de mogelijkheden in de omgeving van kinderen in Midden-Amerika door het bouwen van -inmiddels al- 10 scholen. De 11e is in voorbereiding en de middelen voor de 12e zijn beschikbaar. Daar verbind ik mij graag aan. Daarom nu aspirant lid.

Mijn kracht zit niet zo zeer in het opzetten en uitvoeren van concrete acties, maar meer in de voorwaardenscheppende sfeer. Daarom zal ik mij naast het deelnemen aan allerlei activiteiten, met name inzetten voor het mogelijk maken van samenwerking met andere stichtingen met dezelfde of gelijkende missies om doelgerichter en doelmatiger te kunnen omgaan met middelen en inzet van mensen. Ook wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het vitaal houden van Pimma en het aspect van ‘bewustwording’ ‘hier’ en ‘daar’. We hebben elkaar nodig om de wereld leefbaar te maken of te houden. Kinderen moeten wat mij betreft een grotere rol krijgen in het leggen van verbindingen.”

[Foto: Rob Oostwegel]

Deel dit bericht:


Pimma